"אלוהים נמצא בפרטים." (לודוויג מיס ון דר רוהה)
"עיצוב אינו יצירת יופי. יופי הוא פועל יוצא של בחירה, חיבה, אינטגרציה ואהבה." (לואיס קאן)
"פחות הוא יותר – Less is more." (לודוויג מיס ון דר רוהה)
"אל תילחמו בכוחות. השתמשו בהם." (בקמינסטר פולר)
"חלל, אור וסדר. אלו הם דברים אשר זקוק להם האדם בדיוק כפי שהוא זקוק ללחם ומקום ללון." (לה קורבוזיה)
"אדריכלות היא בית תפילתה של העוצמה באמצעותה של הצורה." (פרידריך ניטשה)
"האדריכל הוא המחנך והאדריכלות היא המכשיר החינוכי." (ז'אן-ז'אק רוסו)
"הצורה נובעת מהשימוש – Form Follows Function." (לואיס סאליבאן)
"עיצוב הרמוני הוא כזה הדורש שדבר לא יתווסף ודבר לא יגָ‏רע". ( ויטרוביוס פרידנסרייך הונדרטוואסר)
"האדריכלות היא משחק חכם, מדויק ונפלא של נפחים מאורגנים באור." (האנס מאייר)