תחנת הכוח חדרה

עם הקמת תחנת הכח, הצטבר אפר פחם שפונה לאפיק נחל חדרה.
האפר התקשה ונוצרה טבלה משופעת לכוון הים.
כל הניסיונות להניח אדמה על הטבלה נכשלה עד שהוקם הגן בחזית
בשיטה מיוחדת האוחזת את הקרקע ומהווה את כרטיס הביקור הירוק לתחנה הכח.סגור לתגובות.